Skólatorg.is
  Foreldrar
Velkomin á vefinn
  English   Dansk   Français  
Málsháttavinna
Málsháttavinna
  Nemendur
KHÍ annast ritstjórn Skólatorgsins
Grunnskolar á Íslandi
 Allt bíður síns tíma
  Kennarar
   www.skolatorg.is | Um Skólatorgið | Danskaa

 
Velkomin:
  Um Skólatorgið
  Aðstandendur
  Myndir frá opnun
  Hugmyndafræðin
  Kynningarefni
  English
  Dansk
  Français
  Vefútgáfukerfið
  Spurt og svarað
  Skólar >
  Foreldrar og skóli
  Tímarit um ...
  Tenglar
 
 
  Póstlistinn:
  Skráðu netfangið þitt hér og fylgstu með Skólatorginu!
  Skrá
25.2.2017
 


Menntamálaráðuneytið

Menntagáttin
Skoletorvet
Forældre og skoler på Internettet
Forskningsresultater der viste værdien af samarbejde mellem skole og hjem og muligheden for at udnytte informationsteknologien til at tjene skolesamfundet blev starten på et udviklingsprojekt der begyndte tidligt i 1999 under navnet Skoletorvet. Formålet med projektet er at lette kontakt og udveksling af information mellem hjem og sko-le ved at benytte en specielt udformet webløsning til skolesamfundet.

Gratis adgang for alle
En mængde forskellige har bidraget til udviklingsarbejdet på den ene eller den anden måde: ansatte på skolerne, forældre, edb-virksomheder, netfirmaer og uddannelsesinstitutioner. Efter et stort arbejde med ideer og teknisk udformning blev Skoletorvet, en webeditor og et informa-tionsvæv til grundskolen, formelt åbnet i september 2000. Ved den lej-lighed fik alle islandske grundskoler gratis adgang til systemet.

Webeditoren
I webeditorsystemet er alt med at bygge websider meget simpelt og let til-gængeligt, og det foregår udelukkende igennem browseren. Systemet indeholder særlige løsninger for skolewebsteder, websider til ansatte i skolerne, websider til forældreforeninger, websteder til klasser, til klas-se-repræsentanter og til de enkelte elever. Det er også meget let at tilføje nye elementer til systemet som fx websider til heldagskoler, bib-liotek, skolekor, temadage, opgavesamlinger, elevråd og en mængde andet.

Informationswebben
På Skoletorvets Informationsweb finder man en præsentation af web-editoren, hvordan den bruges og dens muligheder. Webben indeholder samtidig forskellige former for information omkring opdragelse, uddan-nelse og ny teknologi der kan have interesse for forældre, lærere og elever.

God start
I perioden der er gået siden åbningen af Skoletorvet, har reaktionerne været virkelig positive. Allerede nu er forskellige skoler og forældrefor-eninger begyndt at anvende webeditoren til skolevæv. Klasselærere og klasserepræsentanter har brugt systemet til at lave klassevæv, og de første elevsider er ved at se dagens lys.

Mere kontakt
Med en løsning som Skoletorvet kan forældrene følge bedre med i hvad deres børn laver i skolen, og desuden er det lettere for dem at udtrykke deres synspunkter over for lærere, skoleinspektør og andre forældre og således have indflydelse på skolens arbejde. De ansatte på skolerne vil også have betydelig lettere ved at informere forældrene fx om hvordan børnene klarer sig i skolen og om deres opførsel, og med bedre informa-tion er det meget lettere at stå sammen omkring disse ting.

Fortsat forsknings- og udviklingsarbejde
En vigtig del af det arbejde der ligger forude, er at vurdere om den mål-sætning man havde sigtet mod, bliver nået. I forskningsdelen af pro-jektet vil man interessere sig for de samfundsmæssige virkninger af den nye teknologi og hvorledes man kan bedømme Skoletorvets fordele og fejl ud fra nytte, indhold, tilgængelighed, brug, service og fremtidig ud-vikling.

Udnyttelse af teknologien
Det er hævet over enhver tvivl at hvis projektet lykkes, vil systemet være én af vejene til at styrke kontakten og tilliden mellem de vigtigste nøgle-personer i elevernes liv. Endvidere må man regne med at dette er en løsning der bidrager til at befolkningen anvender informations-teknolo-gien og som sandsynligvis fører til yderligere opbygning af viden om IT i skolens samfund.

Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir
Projektleder for Skoletorvet
tobba@taeknival.is
http://www.skolatorg.is 
 
Dagatal
< febrúar >
M Þ M F F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
< 2017 >
  Valdir tenglar
  Fleiri tenglar...
Fræðslumiðstöð
Evrópska skólanetið
Kennarasambandið
FOK í Breiðholtsskóla
Vefbanki Valla
Grunnskólar á netinu
Lestrarhesturinn
  Námsvefurinn
Tæki til að halda utan um verkefni á skipulagðan hátt í gagnagrunni.
Námsvefurinn

Þjónustuborð Skýrr veitir upplýsingar um Skólatorgið í síma: 905-5112 (66,38 kr/mín).